Βρισκόμαστε στη χειμερινή μας αίθουσα τον κιν/φο «ΑΠΟΛΛΩΝ».